لیست تمام شهردارهای شیراز

حيدر اسکندرپور
حيدر اسکندرپور
از سال: 1396    تا سال: -
علیرضا پاک فطرت
علیرضا پاک فطرت
از سال: 1389    تا سال: 1396
مهران اعتمادی
مهران اعتمادی
از سال: 1386    تا سال: 1389
رضا خیراندیش
رضا خیراندیش
از سال: 1386    تا سال: 1386
دکتر جعفر قادری
دکتر جعفر قادری
از سال: 1384    تا سال: 1386
صمد رجاء
صمد رجاء
از سال: 1382    تا سال: 1384
فرج الله رجبی
فرج الله رجبی
از سال: 1376    تا سال: 1382
محمد زندوکیلی
محمد زندوکیلی
از سال: 1373    تا سال: 1376
محمدمهدی قهرمانی
محمدمهدی قهرمانی
از سال: 1371    تا سال: 1373
صمد رجاء
صمد رجاء
از سال: 1367    تا سال: 1371
محمدصادق کیانی نژاد
محمدصادق کیانی نژاد
از سال: 1367    تا سال: 1367
صمد رجاء
صمد رجاء
از سال: 1367    تا سال: 1367
اسدالله عابدی
اسدالله عابدی
از سال: 1364    تا سال: 1367
محمد کسرائی
محمد کسرائی
از سال: 1364    تا سال: 1364
محمدجواد رعنائی فر
محمدجواد رعنائی فر
از سال: 1362    تا سال: 1364
سید حسین فقیهی
سید حسین فقیهی
از سال: 1361    تا سال: 1362
ابوالقاسم خوارزمی
ابوالقاسم خوارزمی
از سال: 1360    تا سال: 1361
عنایت الله سنائی
عنایت الله سنائی
از سال: 1359    تا سال: 1360
محمدعلی معتکف
محمدعلی معتکف
از سال: 1358    تا سال: 1359
عنایت الله خالدی
عنایت الله خالدی
از سال: 1357    تا سال: 1358
سید مهدی ابطحی
سید مهدی ابطحی
از سال: 1356    تا سال: 1357
فریدون موحدی
فریدون موحدی
از سال: 1355    تا سال: 1356
دکتر هادی شاپوریان
دکتر هادی شاپوریان
از سال: 1352    تا سال: 1353
رحمت الله ایزدی
رحمت الله ایزدی
از سال: 1351    تا سال: 1352
ایرج عطارد
ایرج عطارد
از سال: 1350    تا سال: 1351
فتحعلی امیرابراهیمی
فتحعلی امیرابراهیمی
از سال: 1349    تا سال: 1350
عزت الله تیرانداز
عزت الله تیرانداز
از سال: 1349    تا سال: 1349
حبیب الله بهبهانی
حبیب الله بهبهانی
از سال: 1347    تا سال: 1349
سرهنگ امان الله صفایی
سرهنگ امان الله صفایی
از سال: 1346    تا سال: 1347
محمدعلی پوربابایی
محمدعلی پوربابایی
از سال: 1345    تا سال: 1346
ایرج مهرزاد
ایرج مهرزاد
از سال: 1341    تا سال: 1342
غلامرضا دبیران
غلامرضا دبیران
از سال: 1340    تا سال: 1341
سید علی عطری
سید علی عطری
از سال: 1339    تا سال: 1340
تیمسار سرلشکر سیف الله همت
تیمسار سرلشکر سیف الله همت
از سال: 1335    تا سال: 1339
تیمسار سرتیپ قوامی
تیمسار سرتیپ قوامی
از سال: 1335    تا سال: 1335
عزیزالله قوامی
عزیزالله قوامی
از سال: 1334    تا سال: 1335
حشمت الله امامی
حشمت الله امامی
از سال: 1333    تا سال: 1334
مهندس سیاوش کارگر
مهندس سیاوش کارگر
از سال: 1333    تا سال: 1333
محمد قلی خان قوامی
محمد قلی خان قوامی
از سال: 1328    تا سال: 1332
مرتضی خان حکمت
مرتضی خان حکمت
از سال: 1326    تا سال: 1328
محمد حسن خان بهبهانی
محمد حسن خان بهبهانی
از سال: 1325    تا سال: 1325
احمد خسرو پِیشه
احمد خسرو پِیشه
از سال: 1325    تا سال: 1325
سید محمد تقی گلستان
سید محمد تقی گلستان
از سال: 1323    تا سال: 1324
حسام الدین عارفی
حسام الدین عارفی
از سال: 1323    تا سال: 1323
احمد علی بنی آدم
احمد علی بنی آدم
از سال: 1322    تا سال: 1323
محمد کاظم حکیمی (مشیر همایون)
محمد کاظم حکیمی (مشیر همایون)
از سال: 1320    تا سال: 1320
علی اصغر حجازی
علی اصغر حجازی
از سال: 1320    تا سال: 1320
قاسم نام آور
قاسم نام آور
از سال: 1307    تا سال: 1308
لطفعلی معدل (معدل السلطنه)
لطفعلی معدل (معدل السلطنه)
از سال: 1306    تا سال: 1308
امیرنصرت خواجه نوری
امیرنصرت خواجه نوری
از سال: 1306    تا سال: 1306
میرزاخان شیبانی
میرزاخان شیبانی
از سال: 1305    تا سال: 1306
قوامی
قوامی
از سال: 1302    تا سال: 1302
مستشیر السلطنه قوامی
مستشیر السلطنه قوامی
از سال: 1296    تا سال: 1302
حبیب الله خان حاج قوام دیوان
حبیب الله خان حاج قوام دیوان
از سال: 1290    تا سال: 1290

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

Cannot get Shiraz location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

تلفن های ضروری

اداره - سازمان
تلغن
آتش نشانی
125
اورژانس
115
ارتباطات مردمی شهرداری
137
اطلاعات پرواز فرودگاه
199
دفتر نظارت ناجا
197
وزارت راه
141