لیست شهردار مناطق مختلف شیراز

منطقه یک
حمیدرضا اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلی
شهردار منطقه یک
آدرس: نشانی : جنب بوستان خلدبرین شیراز شیراز شیراز شیراز
تلفن مستقیم: 36476030
تلفن اداره: 36476031
منطقه دو
قاسم اکبری
قاسم اکبری
شهردار منطقه دو
آدرس: دروازه کازرون
تلفن مستقیم: 37396611
تلفن اداره: 37288301-3
منطقه سه
ابراهیم خداشناس
ابراهیم خداشناس
شهردار منطقه سه
آدرس: خیابان ساحلی
تلفن مستقیم: 32282345
تلفن اداره: 32287798- 32288334
منطقه چهار
محمودرضا مهرجهانيان
محمودرضا مهرجهانيان
شهردار منطقه چهار
آدرس: جنب پایانه امیر کبیر
تلفن مستقیم: 38309136
تلفن اداره: 38308596-38308947
منطقه پنج
یوسف نامور
یوسف نامور
شهردار منطقه پنج
آدرس: بلوار رحمت
تلفن مستقیم: 37395252
تلفن اداره: 37397170
منطقه شش
اصغر سروي
اصغر سروي
شهردار منطقه شش
آدرس: گلدشت معالی آباد
تلفن مستقیم: 36241215
تلفن اداره: 36247434-36241215
منطقه هفت
رضا مسعودی
رضا مسعودی
شهردار منطقه هفت
آدرس: بلوار مدرس
تلفن مستقیم: 37213097
تلفن اداره: 8-37220077-37213231
منطقه هشت
هادی شه دوست شیرازی
هادی شه دوست شیرازی
شهردار منطقه هشت
آدرس: دروازه قصابخانه
تلفن مستقیم: 37362025
تلفن اداره: 5- 37362024
منطقه نه
بهنام احمد زاده
بهنام احمد زاده
شهردار منطقه نه
آدرس: انتهای بلوار رحمت
تلفن مستقیم:
تلفن اداره: 6-38424405
منطقه ده
محمد فاضل صارمي زاده
محمد فاضل صارمي زاده
شهردار منطقه ده
آدرس: شهرک گلدشت حافظ، خیابان هاتف، خیابان وفا
تلفن مستقیم: 36501717- 36501616
تلفن اداره: 36501818
منطقه یازده
حمید برزگر
حمید برزگر
شهردار منطقه یازده
آدرس:
تلفن مستقیم:
تلفن اداره:

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

Cannot get Shiraz location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

تلفن های ضروری

اداره - سازمان
تلغن
آتش نشانی
125
اورژانس
115
ارتباطات مردمی شهرداری
137
اطلاعات پرواز فرودگاه
199
دفتر نظارت ناجا
197
وزارت راه
141